Zespół pompowo-mieszający ZMPW-3/D z zaworem trójdr. KVS 3,4 m2/h

Grupa pompowa mieszająca ZMPW-3/D z zaworem trójdrogowym KVS 3,4 m3/h

Warianty

Kbn

TRGOPRGPZ3W

Model

Nazwa

Zespół pompowo-mieszający ZMPW-3/D z zaworem trójdr. KVS 3,4 m2/h

0