Do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania do regulacji i utrzymywania na stałym poziomie temperatury zasilania w rozdzielaczu ogrzewania
podłogowego.

Warianty

Kbn

TRGOPR0GP

Model

Title

Default Title

0