Rozdzielacz RNZT-2-D- (2-16) - INOX z dynamicznymi zaworami termostatycznymi Eclipse firmy IMI Heimer

0