Rozwijak do rur z torbą

Rozwijak do rur 400 m z torbą. Maksymalna długość rury 700 m

Warianty

Kbn

TRGOPNR0T

Model

Title

Default Title

Produkty powiązane

0