Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-D z zaworem trójdr. KVS 3,2 m3/h

Umożliwia połączenie dwóch obiegów (grzejnikowego i płaszczyznowego) w jeden układ grzewczy

Cechy

Ciśnienie robocze (bar)

Max. 0,6 MPa

Temperatura max (°C)

60 °C

Zakres temperatur

20-50 °C

Max przepływ (m³/h)

Pompy: 4,4 m3/h
Zaworu 3 drog.: 3,2 m3/h

Warianty

Kbn

TRGOPRGPZ4

Model

RDF-D

Max. ciśnienie robocze

0,6 Mpa

Max. temperatura pracy

60 °C

Przyłącze grupy pompowej

G 1”

0