Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-W z zaworem trójdr. KVS 3,2 m3/h

Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-W umożliwia połączenie dwóch obiegów
(grzejnikowego i płaszczyznowego) w jeden układ grzewczy.

Cechy

Ciśnienie robocze (bar)

Max. 0,6 MPa

Temperatura max (°C)

60 °C

Zakres temperatur

20-50 °C

Max przepływ (m³/h)

Pompy: 4,4 m3/h
Zaworu 3 drog.: 3,2 m3/h

Warianty

Kbn

TRGOPRGPZ4W

Model

Nazwa

Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-W z zaworem trójdr. KVS 3,2 m3/h

0