Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-W z zaworem trójdr. KVS 3,2 m3/h

Grupa pompowo mieszająca dwufunkcyjna RDF-W z zaworem tródrogowym KVS 3,2m3/h.

Warianty

Kbn

TRGOPRGPZ4W

Model

Nazwa

Zespół pompowo-mieszający 2-funk RDF-W z zaworem trójdr. KVS 3,2 m3/h

0