Zespół pompowo-mieszający ZMPW-3/W z zaworem trójdr. KVS 3,4 m3/h

Zespół pompowo-mieszający TRINNITY ZMPW-3 służy do obniżania i utrzymywania
stałej temperatury czynnika grzewczego w instalacjach C.O.

Cechy

Ciśnienie robocze (bar)

Max. 0,6 MPa

Temperatura max (°C)

60 °C

Zakres temperatur

20-50 °C

Max przepływ (m³/h)

Pompy: 4,0 m3/h
Zaworu 3 drog.: 3,4 m3/h

Warianty

Kbn

TRGOPRGPZ3W

Model

Nazwa

Zespół pompowo-mieszający ZMPW-3/D z zaworem trójdr. KVS 3,4 m2/h

0